1652

Το όνομα της οικογένειας Σπέντζα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στον εμπορικό κόσμο του 17ου αιώνα.

1652

1892

Το Τούρκικο φιρμάνι του Αμπντούλ Χαμίτ ΙΙ δίνει στον προπαππού Θεοχάρη την πρώτη άδεια απόσταξης ούζου στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας.

1948

1948

Ο αγωνιστής και οραµατιστής Δηµήτριος Σπέντζας, ανατρέπει τα δεδοµένα και παράγει ούζο στη Μυτιλήνη.

1948


1975

Ο γιός του Γεώργιος Σπέντζας δίνει νέα πνοή στην επιχείρηση κληρονοµώντας µυστικά, προνόµια και πολύτιµες εµπειρίες.

1975


2004

Εγκαινιάζεται η σύγχρονη µονάδα παραγωγής και εµφιάλωσης ούζου, η επιχείρηση ανανεώνει την εµφάνισή της και θέτει νέους υψηλότερους στόχους.
2004


2013

Ο γιός του Γιώργου, ο Δηµήτρης Σπέντζας έχοντας ως παρακαταθήκη την επιτυχηµένη πορεία των προκατόχων της έρχεται µε καινοτόµες ιδέες και πνεύµα ανανέωσης να συνεχίσει την παράδοση. Η επιχείρηση επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις αγορές του εξωτερικού και εκσυγχρονίζει την εικόνα των προϊόντων της ανταποκρινόµενη στις ανάγκες της εποχής.
2013