1652

Emri i familjes Spenxas shfaqet për herë të parë në botën tregtare të shekullit të 17-të.

1652

1892

Fermani turk i Abdul Hamidit II i jep stërgjyshit Theoharis liçensën e parë të distilimit të uzos në Pergamo të Azisë së Vogël.

1948

1948

Luftëtari i jetës dhe vizionari Dhimitrios Spenxas përmbys të dhënat dhe prodhon uzo në Mitilini.

1948


1975

I biri i tij Jorgos Spenxas i jep frymë të re biznesit duke trashëguar sekrete, privilegje dhe përvoja të vyera.

1975


2004

Inagurohet linja moderne e prodhimit dhe ambalazhimit të uzos, biznesi rinovon profilin e tij dhe cakton objektiva të reja më të larta.
2004


2013

I biri i Jorgos, Dhimitrios Spenxas, duke pasur si amanet rrugëtimin e suksesshëm të paraardhësve të distilerisë, vjen për të vazhduar traditën me ide novatore dhe frymë rinovuese. Biznesi zgjeron aktivitetin e tij në tregjet e huaja dhe modernizon profilin e produkteve të tij duke iu përgjigjur kështu nevojave të kohës.
2013